Föreningen

Luleå Hembygdsgille bildades 1956 och vi tillhör riksorganisationen Svenska Folkdansringen (före detta Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur).

Vårt främsta mål är att bevara och förmedla folklig kultur och tradition. Det innebär att barn, ungdomar och vuxna är välkomna till vår förening för att delta och ha roligt tillsammans.

Välj vilken information du vill ha genom att klicka på flikarna till höger.


  • Medlem
  • Styrelsen, sektioner & kommittéer

Bli medlem i Luleå Hembygdsgille

Medlemsavgiften är:

150 kr för barn och ungdomar under 25 år.
300 kr för övriga, 25 år och äldre.

Avgiften betalas in på postgironummer 48 31 75-6

Skriv på inbetalningskorten vem/vilka inbetalningen avser och meddela eventuella ändringar då vi vill ha en komplett medlemslista. Har ni en e-post adress så får ni gärna ange den också för att vi ska kunna skicka ut information via e-post.

Medlemsnyttan

Som medlem i Luleå Hembygdsgille (LHG) kan du delta i föreningens aktiviteter, kurser och andra arrangemang. Du blir också automatiskt medlem i riksorganisationen Svenska Folkdansringen och tillhör Övre Norrlands distrikt, där du även får möjlighet att delta i och inspireras av en mängd arrangemang runt om i landet.

Som medlem så får du:
Medlemspris på lokala distriktskurser, distriktskurser och rikskurser.
Medlemspris på föreningsresor och andra aktiviteter.
Föreningstidningen Bladet som utkommer ca 4 gånger/år.

Varmt välkommen till vår förening!

I Luleå Hembygdsgilles styrelse, sektioner och kommiteér så är följande personer invalda:

Styrelsen

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

 

Mats Blomqvist
Monica Nilsson
Ann-Christin Burman
Göran Mattsson
Stefan Törnqvist

Sektioner

Dans

 

Eva Espling-Mattsson, sammankallande
Jonas Nilsson
Ann-Marie Smeds

Musik Mikael Forsberg, sammankallande
Mats Nordström
Göran Mattsson
Stellan Backman
Dräkt, slöjd och hembygd
Dräktansvarig
Gudrun Holmbom, sammankallande
Leif Rydén
Ingela Ahlqvist
Anita J Harnesk
Christer Lundin
Angelica Backman

Barn och ungdom Lina Espling, sammankallande
Emma Espling

Kommittéer

Stämmokommittéen (2014-års stämma)

 

Siv Brandén
Mats Blomqvist
Elisabet Drugge
Anneli Andersson

Resekommitté Anna-Greta Wallmark
Siv Andersson

Hederskommittéen

Monica Nilsson
Anna-Lena Andersson

Våffelkommittéen

Helene Törnqvist
Siv Andersson

Övriga ombud

Redaktör Bladet

Webbredaktör

 

Katrin Lundström

Maria Åberg Andersson

Webbredaktör Spelmanstamman.se Mats Blomqvist
Uthyrningsansvarig David Granberg
Husråd Christer Lundin
Harriet Andersson
Kristina Drugge
Leif Rydén
Valberedning Anna Holmbom
Christer Wallin